₹ 359.00/mo

2 VCPU + 512 MB MEMORY

₹ 699.00/mo

2 VCPU + 1 GB MEMORY

₹1049.00/mo

2 VCPU + 2 GB MEMORY

₹1379.00/mo

2 VCPU + 3 GB MEMORY

₹ 1699.00/mo

2 VCPU + 4 GB MEMORY

₹ 2349.00/mo

2 VCPU + 6 GB MEMORY

₹3099.00/mo

2 VCPU + 8 GB MEMORY

₹4599.00/mo

2 VCPU + 12 GB MEMORY

Additional Disk Space

₹19.9/mo 1GB

10GB ₹199/Mo

₹17.9/mo 1GB

30GB ₹537/Mo

₹14.9/mo 1GB

50GB ₹745/Mo

₹12.9/mo 1GB

100GB ₹1290/Mo

Professional Email

₹199/par e-mail

1 Email 199/mo

₹179/par e-mail

3 Email 537/mo

₹149/par e-mail

5 Email 745/mo

₹129/par e-mail

10 Email 1290/mo

₹1599/mo

For One Month

₹4317/mo

For Three Months

₹7675/mo

For Six Months

₹13431/mo

For Twelve Months

TOP

X